لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت دوم)

یک جایگزین در CCA برای یادگیری یک فضای تعبیه مشترک با استفاده از SGD با از دست دادن(تلفات) رتبه بندی است. WSABIE و DeVISE [11] تبدیل های خطی از ویژگی های بصری و متنی را در فضای مشترک با استفاده از یک تلفات (دست دادن) رتبه بندی تک جهته بدست آوردند که یک جریمه مبتنی بر حاشیه را به حاشیه نویسی نادرست اعمال می کند که نسبت به آنهایی که برای هر تصویر آموزشی درست هستند، رتبه بندی بالاتری دارد.

بیشتر بخوانیم
یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت دوم)

یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت اول)

این مقاله یک روش برای یادگیری تعبیه های مشترک از تصاویر و متن با استفاده از یک شبکه عصبی دو شاخه با لایه های متعدد از پیش بینی های خطی پیشنهاد می کند که از غیر خطی ها تبعیت می شود. شبکه با استفاده از یک حاشیه زیاد عملی که ترکیبی از محدودیت های رتبه بندی مشاهده متقابل با محدودیت های حفظ ساختار درون مشاهده ای مجاور است که از ادبیات یادگیری متریک الهام می شود.

بیشتر بخوانیم
یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت اول)

مدیریت زمان (قسمت چهارم)

مدیریت زمان (قسمت چهارم) مدیریت زمان با چند نکته ی کاربردی در محل کار یکی از موارد مهمی که در مدیریت زمان خیلی بیشتر از نکات دیگر بدون توجه واقع می شود، اجتناب و دوری کردن از صحبت های زیاد و غیرضروری است. اگر چه می توان گفت که ارتباط اثربخش و خوب با همکاران و مافوق لازم و خوب است اما اجازه ندهید گپ های طولانی و مکرر با همکاران و صحبت های خارج از موضوع، انتقادهای بی اثر، پرداختن به حواشی، و ... وقت مفید شما بگیرد و این وقت را بیهوده تلف کند.

بیشتر بخوانیم
مدیریت زمان (قسمت چهارم)
...111213