لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

تحول اندیشه های کیفری از نظر مکاتب حقوق جزای عمومی

مطالعه دقیق تاریخ حقوق جزا نشان می دهد که حقوق جزا هم مانند سایر بخش های علم حقوق راه توسعه و تکامل خود را تحت تاثیر تحولات اجتماعی و توسعه های علمی پیموده است. ولی در این میان سهم و تاثیر عقاید و افکار فلسفی اواخر قرن 18 میلادی از هر عامل دیگری بیشتر بوده است .به این دلیل بعضی از حقوق دانان کیفری مبدا پیدایش مکتب کلاسیک حقوق جزا را به زمان انتشار کتاب روح قوانین منتسکیو به سال 1748 میلادی می دانند.

بیشتر بخوانیم
تحول اندیشه های کیفری از نظر مکاتب حقوق جزای عمومی

افتراء، نشر اکاذیب، افتراء عملی حقوقی و قضائی

در این مجمل بنا براین داریم تا مطالبی هر چند کوتاه و خلاصه جهت اطلاع بیشتر همکاران در خصوص افترا و نشر اکاذیب و افترای عملی مطالبی را ارائه نمائیم و از منظری دیگر یعنی حقوقی و قضائی و قانونی به این مطالب نگاه نمائیم.

بیشتر بخوانیم
افتراء، نشر اکاذیب، افتراء عملی حقوقی و قضائی

اثبات قتل بخش دوم

جرایم صدمات بدنی ناشی از رانندگی شامل موارد زیر است: الف- عمل مرتكب: كه ممكن است به صورت فعل [گذشتن از چراغ قرمز و تصادف با عابر پیاده] یا فعل ناشی از ترك فعل باشد مانند این‌كه راننده‌ای ترمز اتومبیل خود را تعمیر نكند [ترك فعل] و بعد با همان وسیله رانندگی كند و به دیگری صدمه وارد سازد[فعل]. ب- خطای مرتكب: مصادیق خطای جزایی بر حسب ضوابط قانون عبارتند از: 1-بی‌احتیاطی؛ یعنی این‌كه شخص بدون توجه به نتایج عملی كه عرفاً قابل پیش‌بینی است اقدام به انجام كاری می‌كند و منتهی به قتل یا صدمه به غیر می‌شود.

بیشتر بخوانیم
اثبات قتل بخش دوم
12345...