لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

جایگاه داوری بین المللی در نظام حقوقی اسلامی

در نظام حقوقی اسلام یکی از بهترین شیو ه های مسالمت آمیز حل وفصل اختلافات بین المللی داوری و تحکیم عنوان شده است و دلیل آن انعطاف پذیری خاص این شیوه قضاوتی در اختیاراتی است که به طرفین دعوا در انتخاب داوران و قوانین ماهوی و شگلی حاکم بر آن را در چارچوب موازین حقوقی مشخص شده داده است.

بیشتر بخوانیم
جایگاه داوری بین المللی در نظام حقوقی اسلامی

رابطه میان فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش دوم

مدل مفهومی زیر که برگرفته از پژوهشهای دکتر احمدی (1380) و آزادی نقش (1388) می ‏باشد، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر بهره‏وری منابع انسانی نشان میدهد. در این پژوهش، فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان متغیر مستقل و بهره‏وری منابع انسانی که دربرگیرنده متغیرهای عوامل انگیزشی، سبک‏های رهبری، خلاقیت و نوآوری، رقابتپذیری و آموزش میباشد به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته خواهند شد.

بیشتر بخوانیم
رابطه میان فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش دوم

مقررات گذاری عرضه اولیه سکه بخش دوم

مطالعات موردی ذیل نشان میدهند که قوانین اوراق بهادار که توسط MAS تدوین شدند، چگونه قابلیت اجرایی دارند. MAS تأکید میکند که این مطالعات موردی، تنها به عنوان مثال آورده شدهاند. دلالت یا قطعیتی وجود ندارد که چگونه قوانین اوراق بهادار در یک مورد خاص از عرضه یا انتشار توکن‏ های دیجیتال به کار می‏آید. همچنین این مثال‏ها از مطالعات موردی، جامع نیستند.

بیشتر بخوانیم
مقررات گذاری عرضه اولیه سکه بخش دوم
12345...