لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

اثبات قتل

ادلۀ اثبات قتل، منظور از ادله اثبات قتل دلایلی است که طبق آن،قتل در دادگاه ثابت می شود. مطابق مادۀ 231 قانون مجازات اسلامی راه‌های اثبات قتل، در دادگاه عبارتند از: 1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضی 1- اقرار: در حقوق خصوصی، اقرار دارای ارزش و اعتبار مطلق است ولی در امور جزایی، به ویژه در تعزیرات، اقرار به تنهایی علیه اقرار كننده دلیل نمی‌باشد و برای مؤثر بودن، باید مقرون به قرائن و امارات بوده به طوری كه برای قاضی ایجاد یقین و اعتبار كند.

بیشتر بخوانیم
اثبات قتل

مقررات گذاری عرضه اولیه سکه

تأمین مالی جمعی خود را به شکل عرضه اولیه سکه (آی.سی.او) در جهان ارزهای دیجیتال، نشان داده است؛ اما سرمایه گذاران با مخاطرات خاصی در این زمینه مواجه اند. کلاهبرداران با ایجاد یک سایت و ارائه ایده شان در قالب یک طرح که به» وایت پیپر « معروف است، اقدام به دریافت وجه در قالب رمزارزهایی مثل بیتکوین کرده و پس از مدتی یا ناپدید میشوند یا به تعهداتشان وفادار نمی مانند.

بیشتر بخوانیم
مقررات گذاری عرضه اولیه سکه

رابطه میان فناوری اطلاعات و ارتباطات

هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی رابطه میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره‏وری منابع انسانی در سازمان آموزش و پرورش تهران می‌باشد. برای سنجش بهره‏وری منابع انسانی از ابعاد عوامل انگیزشی، خلاقیت و نوآوری، سبک‏های رهبری، رقابت پذیری و آموزش استفاده شد. پس از طراحی دو پرسش نامه مجزا برای بررسی رابطه میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره‏وری منابع انسانی و همچنین رتبه بندی اجزای منابع انسانی و همچنین تائید روایی و پایایی آنها، پرسشنامه ها میان جامعه آماری توزیع شد. نتایج حاصل از بکارگیری آزمون کای دو، بیانگر رابطه مثبت و معنادار میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره وری منابع انسانی و ابعاد آن می باشد.

بیشتر بخوانیم
رابطه میان فناوری اطلاعات و ارتباطات
12345...