لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

رمزینه ارزها در اقتصاد با دیدگاه میزانگری بخش آخر

ارز مجازی در عین داشتن مزیت‏های منحصر به ‏فرد خود، خطراتی نیز به همراه دارد که این مسائل منجر گردیده است دولت‏های مختلف درصدد وضع قوانین و مقررات مرتبط با ارز مجازی برآیند. اگرچه این کار بسیار دشوار است چرا که نظارت بر آن توسط یک نهاد دولتی نمیتواند صورت پذیرد و به همین جهت است که برخی از کشورها مطلقاً استفاده از این پول را ممنوع کرده اند.

بیشتر بخوانیم
رمزینه ارزها در اقتصاد با دیدگاه میزانگری بخش آخر

رمزینه ارزها در اقتصاد با دیدگاه میزانگری بخش دوم

مهمترین بحث در فرآیند سیاست گذاری یک پدیده نوظهور، شناخت چالش‏های ناشی از آن است لذا قانون‏گذار و سیاست‏گذار باید تسلط جامعی بر روی کلیه ابعاد چالشی ارز مجازی داشته باشد. در ادامه کلیه چالش‏های مستخرج از پژوهش‏ های علمی، گزارش های نهادهای بینالمللی و یافته ‏های نویسندگان با توجه به شرایط اقتصاد ایران به همراه بهره ‏گیری از تجزیه و تحلیل غلطان (متحرک) آورده می ‏شود.

بیشتر بخوانیم
رمزینه ارزها در اقتصاد با دیدگاه میزانگری بخش دوم

رمزینه ارزها در اقتصاد ایران با دیدگاه میزانگری

در آیندهای نزدیک با گسترش فناوری‏ های مالی (FinTech) تحولات شگرفی در نظام پولی کشورها ایجاد خواهد شد. یکی از این فناوری‏های نوین، ارزهای مبتنی بر بلاکچین است که تحت عنوان رمزینه ارزها شناخته میشوند. با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد این نوع از ارزها همانند غیرمتمرکز بودن و عدم نیاز به به نهاد مرکزی و ناظر برای انتقال پول (انتقال نظیر به نظیر)، پایین بودن هزینه های انتقال، ماهیت رمزنگاری شده آن و مشخص نبودن هویت واقعی فرستنده و گیرنده، لزوم بررسی ماهیت این پدیده نوظهور و تنظیمگری مناسب آن توسط سیاست گذاران اهمیت پیدا کرده است.

بیشتر بخوانیم
رمزینه ارزها در اقتصاد ایران با دیدگاه میزانگری
...678910...