لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

آشنایی با بورس قسمت دوم

با بورس در مقاله قسمت اول آشنایی پیدا کردیم و در این مقاله می خواهیم اطلاعات بیشتری درباره بورس کسب کنیم. بورس تاثیر مستقیمی روی اقتصاد دارد و به نوعی رونق اقتصادی در بورس تاثیر می‌گذارد که نقش مهمی را ایفا می کند.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با بورس قسمت دوم

آشنایی با اصول ثبتی مشترک شرکت های تجاری-قسمت اول

براساس قانون تجارت باید شرکت های تجاری را به هفت نوع تقسیم نمود که شامل: شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت تعاونی تولید و مصرف ، شرکت نسبی، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی و شرکت سهامی اشاره داشت.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با اصول ثبتی مشترک شرکت های تجاری-قسمت اول

آشنایی با اصول ثبتی مشترک شرکت های تجاری-قسمت دوم

در مقاله قسمت اول تا سطح بسیاری با اصول ثبتی مشترک شرکت های تجاری آشنا شدیم و می دانیم که شرکت ها برای چه دلیلی به ثبت برند خود پرداخته تا در جامعه بتوانند حضور مفیدی داشته و به فعالیت بپردازند.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با اصول ثبتی مشترک شرکت های تجاری-قسمت دوم
...1112131415...