لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

آشنایی با خودرو گذر موقت

بسیاری شاید مسئله خودرو گذر موقت را بشناسند اما اطلاعات کافی درباره آن ندانسته و تنها می دانند یک خودرو گذر موقت از برخورداری پلاک ملی محروم بوده و باید با هزینه هنگفت چنین پلاکی بدست آورد.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با خودرو گذر موقت

قانون اوکان در اقتصاد چیست؟

اقتصاد با قوانین مختلفی همراه هست که هریک تعاریف خاص خود را دارند. یکی از آنها قانون اوکان بوده که برگرفته از نام آرتور ملوین اوکان فردی که مطرح کننده قانون هستند، است.

بیشتر بخوانیم
قانون اوکان در اقتصاد چیست؟

آشنایی با قانون والراس

اقتصاد موضوعات مختلفی را در بر می گیرد و در ظاهر بسیاری اقتصاد را یک مسئله مهم اجتماعی می دانند که به نوعی حیات آن جامعه را در برمی گیرد. درست است که اقصاد یک مسئله مهم محسوب شده که باید به آن توجه بسیاری داشت اما این اقتصاد موضوعات بسیاری را در بر می گیرد.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با قانون والراس
...2627