لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیکی امروزه در جهان شناخته شده و رشد فزاینده و غیر قابل پیشبینی داشته است. تجارت الکترونیک شامل کلیه فعالیت های تجاری با استفاده از شبکه های کامپیوتری است. در حقیقت تجارت بدون کاغذ را تجارت الکترونیک می نامند. در این نوع تجارت اطلاعات خرید و فروش و حمل و نقل بسیار کم هزینه و با سرعت بالاتر انجام میشود.

بیشتر بخوانیم
تجارت الکترونیک

کمی از پولشویی بدانیم

هر نوع عمل یا اقدام، برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر و هویت نامشروع، به صورتی که وانمود شود منبع قانونی دارد پولشویی است. پولشویی بر سه شکل تعریف می­‌شود: تبدیل، مبادله و انتقال منافعی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن، با علم به اینکه ناشی از ارتکاب جرم بوده. حال به طور مستقیم یا غیر مستقیم . کمک کردن به فرد مرتکب به طوری که شامل تبعات قانونی ارتکاب جرم نگردد.

بیشتر بخوانیم
کمی از پولشویی بدانیم

صادرات عنصری کلیدی در اقتصاد

صادرات یک عنصر کلیدی و تاثیرگذار در توسعه اقتصادی کشور و راهکاری برای بکارگیری استراتژی­‌ها در زیر ساخت­‌های فرهنگی و اجتماعی کشور است. توسعه صادرات و درست وارد شدن به بازارهای جهانی و حفظ ثبات در بازار امکان پذیر نیست ، مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانیم
صادرات عنصری کلیدی در اقتصاد
...2627