لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

آشنایی با مزایده- قسمت پایانی

آشنایی با مزایده در حقیقت همان آشنایی با حراج بوده که نوع خاصی از مزایده‌است که آنرا با عنوان مزایده انگلیسی یا مزایده استاندارد به شمار می رود. در هر مزایده سه رکن اصلی آن یعنی مزایده گذار، کالا و پیشنهاد دهنده گان نیز وجود دارد.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با مزایده- قسمت پایانی

آشنایی با خودرو گذر موقت- قسمت اول

بسیاری شاید مسئله خودرو گذر موقت را بشناسند اما اطلاعات کافی درباره آن ندانسته و تنها می دانند یک خودرو گذر موقت از برخورداری پلاک ملی محروم بوده و باید با هزینه هنگفت چنین پلاکی بدست آورد.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با خودرو گذر موقت- قسمت اول

آشنایی با خودرو گذر موقت- قسمت دوم

خودرو گذر موقت همانطور که نامش پیداست، اتومبیلی بوده که اجازه عبور و مرور کامل و نامحدود برای آن در نظر گرفته نشده و به نوعی محدودیتی از سوی مراجع برای آن تعیین می شود.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با خودرو گذر موقت- قسمت دوم
...26272829