لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

قانون اوکان در اقتصاد چیست؟

اقتصاد با قوانین مختلفی همراه هست که هریک تعاریف خاص خود را دارند. یکی از آنها قانون اوکان بوده که برگرفته از نام آرتور ملوین اوکان فردی که مطرح کننده قانون هستند، است.

بیشتر بخوانیم
قانون اوکان در اقتصاد چیست؟

آشنایی با قانون والراس

اقتصاد موضوعات مختلفی را در بر می گیرد و در ظاهر بسیاری اقتصاد را یک مسئله مهم اجتماعی می دانند که به نوعی حیات آن جامعه را در برمی گیرد. درست است که اقصاد یک مسئله مهم محسوب شده که باید به آن توجه بسیاری داشت اما این اقتصاد موضوعات بسیاری را در بر می گیرد.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با قانون والراس

تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیکی امروزه در جهان شناخته شده و رشد فزاینده و غیر قابل پیشبینی داشته است. تجارت الکترونیک شامل کلیه فعالیت های تجاری با استفاده از شبکه های کامپیوتری است. در حقیقت تجارت بدون کاغذ را تجارت الکترونیک می نامند. در این نوع تجارت اطلاعات خرید و فروش و حمل و نقل بسیار کم هزینه و با سرعت بالاتر انجام میشود.

بیشتر بخوانیم
تجارت الکترونیک
...26272829