لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

کمی از پولشویی بدانیم

هر نوع عمل یا اقدام، برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر و هویت نامشروع، به صورتی که وانمود شود منبع قانونی دارد پولشویی است. پولشویی بر سه شکل تعریف می­‌شود: تبدیل، مبادله و انتقال منافعی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن، با علم به اینکه ناشی از ارتکاب جرم بوده. حال به طور مستقیم یا غیر مستقیم . کمک کردن به فرد مرتکب به طوری که شامل تبعات قانونی ارتکاب جرم نگردد.

بیشتر بخوانیم
کمی از پولشویی بدانیم

صادرات عنصری کلیدی در اقتصاد

صادرات یک عنصر کلیدی و تاثیرگذار در توسعه اقتصادی کشور و راهکاری برای بکارگیری استراتژی­‌ها در زیر ساخت­‌های فرهنگی و اجتماعی کشور است. توسعه صادرات و درست وارد شدن به بازارهای جهانی و حفظ ثبات در بازار امکان پذیر نیست ، مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانیم
صادرات عنصری کلیدی در اقتصاد
...26272829