آشنایی با نقدینگی - قسمت اول

بسیاری با معنا و مفهوم نقدینگی آشنایی دارند اما تعریف کامل و صریح آن بسیار مطرح نیست و ممکن است آشنایی با آن وجود نداشته باشد. نقدینگی به معنای مجموعه پولی بوده که شامل سپرده‌های دیداری خصوصی در نزد بانک ها است. این نقدینگی شامل اسکناس، مسکوکات در دست افراد بوده که سپرده های مدت دار، قرض‌الحسنه پس‌انداز و دیگر سپرده ها نزدک بانک را دربر می گیرد. در حقیقت به جمع اعتبارات بانکی، اسکناس و مسکوکاتی که در بانک ها قابل مشاهده بوده را باید از اجزا اصلی نقدینگی در اقتصاد به شمار آورد.

البته نقدینگی به معنای حجم پول خارج از بانک ها نیز گفته می شود و موجب ایجاد تورم در بازار می گردد. با افزایش حجم پول نقد در بازار قدرت خرید مردم بالا می رود و گرانی بیشتر را در پی خواهد داشت. حجم پول در اقتصاد باید در سطی متناسب با حجم تولید و ارائه خدمات بوده تا تناسب کاملی با یکدیگر در اقتصاد داشته باشند. اگر این تناسب وجود نداشته باشد قطعا موجب ایجاد تورم خواهد شد و رکود تولید را در پی دارد.

در یک تعریف مشخص حجم پول همان مجموع اسکانس و مسکوکات نزد مردم و سپرده های دیداری نیز شامل می شود.

 

فواید نقدینگی

همیشه میزان نقدینگی در مقابل حجم مشخصی از کالا و خدمات قرار می گیرد و این نقدینگی باید متناسب با حجم کالا و خدمات در جامعه و در دست افراد گردشی داشته باشد. از این رو قیمت کالا با حجم گردش نقدینگی تناسب داشته و در غیر این صورت موجب افزایش تورم خواهد شد که ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

با افزایش حجم نقدینگی میزان تقاضا کالا و خدمات افزایش می یابد و در این بین عرضه کالا و خدمات نیز با محدودیت رو به رو خواهد شد. همین امر تورم را در پی خواهد داشت از این رو کشورها به کنترل حجم نقدینگی می پردازند تا به هدف های بزرگ اقتصادی در تولید، کنترل تورم و برخی دیگر دست پیدا کنند. در حقیقت کشورها با کنترل حجم نقدینگی قصد دارند به هدف نهایی دست پیدا کنند که دستیابی به اقتصاد کلان و موفق است.

با مدیریت حجم نقدینگی در حقیقت کمکی به تولیدات داخلی که نبض اقتصاد شرکت ها را شامل می شود، خواهد کرد. با کنترل حجم نقدینگی تورم نیز تحت کنترل قرار خواهد گرفت تا آمار آن افزایش پیدا نکرده و موجب ایجاد مشکلاتی شود.

مقامات پولی هر کشوری با سیاست های پولی درست به کنترل حجم نقدینگی پرداخته و مانع از بروز هر مشکلی در اقتصاد می شوند که در نهایت نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت. شایان ذکر بوده رشد نقدینگی پول هایی را شامل شده که خارج از سیستم پولی ومالی است  و به جای تولید جهت خرید وفروش کالا به کار گرفته خواهد شد.

نظرات شما