بانک چیست- قسمت دوم

بسیاری از افراد در نگاه نخست با بانک آشنایی دارند و آن را مکانی برای ذخیره پول و دریافت وام می دانند. اما اگر به شکل دقیق و تخصصی بخواهیم بانک را تعریف کنیم باید چنین تعریفی ارائه داد.

بانک یک نهاد اقتصادی بوده که وظایفی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارزها، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفهٔ قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالتخریدها و فروش را انجام می دهد.

اگر بخواهیم به قوانین بانک بپردازیم باید به موارد زیر اشاره کرد:

 1. بانک دارای حق تصرف در مورد چک‌های کشیده شده در وجه مشتری است تا حدی که مشتری به بانک بدهکار باشد
 2. بانک قبول می‌کند تا چک‌های مشتری را تاحد اعتبار حساب است حساب بیشتری بدون داشتن وکالت از سوی آن مشتری مثلاً:یک چک که از سوی مشتری کشیده شده‌است، پولی برداشت نکند.
 3. بانک موافقت می‌کند که چک‌های کشیده شده در وجه مشتری را به عنوان نماینده مشتریش جمع‌آوری می‌کند
 4. مانده‌حساب بانکی مقام مالی بین بانک و مشتری است زمانی که حساب دارای اعتبار باشد، بانک این مانده‌حساب را به مشتری بدهکار می‌شود
 5.  

بانک همچنین دربرابر خطراتی قرار داشته که می توان به خطر اقتصاد کلان، خطر بازار، خطر اعتبار، خطر تسویه و برخی دیگر پرداخت. همچنین بانک ها دارای عملکرد اقتصادی همانند :

 1. اصلاح وتوسعه کیفیت اعتبار
 2. شبکه‌بندی وتسویه وجوه
 3. انتقال سررسید
 4. تولید پول
 5. افتتاح حساب به صورت اسکناس وحساب‌های جاری بصورت چک یا وجه نقد در وجه مشتری
 6. واسطه‌گری اعتبار

بانک همچنین ممکن است در معرض خطراتی قرار گیرند که آنها را با بحران های سیستمی موفقت رو به رو سازد. اگر بخواهیم گونه های بانکداری را نام ببریم می توانیم به موارد زیر بپردازیم:

 • خرده‌بانک‌داری: انجام عملیات توسط یک بانک برای بنگاه‌ها و اشخاص.
 • بانک‌داری بی‌شعبه: فعالیت بانکی بدون مجوز تأسیس شعبه.
 • بانک‌داری شعبه‌ای: فعالیت بانکی با مجوز تأسیس شعبه.
 • عمده‌بانک‌داری: انجام عملیات بانکی توسط یک بانک برای یک بنگاه مالی یا بانک دیگر.
 • بانک‌داری سرمایه‌گذاری: واسطه‌گری مالی در خرید اوراق بهادار دست اول و عرضه به سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه.

 

بانک ها به طور کلی به بانکداری تجاری، شراکتی، خصوصی، سرمایه گذاری، جزئی و برخی دیگر تقسیم می شوند. همچنین بانک های سرمایه ای نیز خود به دو قسمت سرمایه ای و بازرگانی تقسیم می شوند. بانک های مرکزی و اسلامی نیز گونه دیگری از بانک ها محسوب می شوند.

به طور کلی بانک اقسام مختلفی داشته که هریک وظیفه ای بر دوش دارند و در صورت عدم انجام درست قطعا با مشکلاتی رو به رو می شوند.

نظرات شما

مقالات مشابه