روغن طلایی

یکی دیگر از کارخانجات در زمینه روغن صنعتی در صنایع دریایی ، زمینی و کشاورزی می باشد . که انواع و اقسام روغنها برای محافظت از قسمتهای متحرک موتوری و روانکاری ، روان سازی میباشد. گنجایش تولید 30 هزار متریک تن از روغنهای معدنی و 6میلیون بسته از روغنهای رواناسز و محافظت از قسمتهای متحرک موتوری در سال می باشد.

مشاهده وب سایت

Direct link
درخواست مـــــشاوره

آدرس
تهران، میدان هفت تیر، خیابان مفتح شمالی،
نبش کوچه آرام، پلاک ۳۴۹، ساختمان یثربی

تلفن تماس

خط ویژه: ۴۲۱۹۰-۰۲۱