آشنایی با بورس- قسمت اول

اگر به تعریف علم اقتصاد بسنده کنیم باید بورس را بازاری دانست که در آن به خرید و فروش کالا، اوراق بهادار پرداخته و قیمت گذاری نیز صورت می گیرد. این علم معتقد است که بورس در یک طبقه بندی به بورس کالا و اوراق بهادار اطلاق می گردد.

در زبان فرانسوی بورس به معنای کیف پول بوده و از این رو بورس را به این نام نهادند که قرن پانزدهم در شهر بروژ کشور بلژیک در مقابل خانه مردی به نام واندر بورس داد و ستد اوراق بهادار و کالا انجام می گرفت و در این میان بعدها به مکان هایی که داد و ستد کالا و اوراق بهادار در آن انجام می گرفت، بورس می نامیدند.

اگر بخواهیم به تفاوت بازار بورس با دیگر بازارها اشاره کنیم باید بیان کرد در این بازار به جای کالاهای فیزیکی و دیگر، سهام و اوراق قرضه داد و ستد می شود. بنابراین در هر دو بازار چیزی داد و ستد می گردد اما موضوع مورد داد و ستد متفاوت بوده و یکسان نیست. این بازار شامل قوانینی شده که جهت جلوگیری از بی نظمی و رعایت حقوق طرفین باید رعایت گردد. در جامعه امروز بازارهای بورس و اوراق بهادار مرکز سرمایه‌گذاری و صورت گرفتن معاملات در زمینه بورس کالا و اوراق بهادار می باشد.

نخستین بار در سال ۱۴۶۰ بود که مرکز بورس در انورس بلژیک ایجاد شد. اگرچه در سال ۱۴۶۰ شاهد ایجاد اولین مرکز بورس بودیم اما رسمیت آن با انتشار سهام سهام کمپانی هند شرقی هلند در اوایل قرن هفدهم که سال ۱۶۰۲ بوده، در بورس آمستردام هلند ایجاد شده است. این نکته نیز حائز اهمیت بوده که کمپانی هند شرقی در دسته نخستین شرکت های سهاهمی محسوب نمی شود. نخستین شرکت سهامی که ایجاد شد ماسکوی روسیه بوده و به سال ۱۵۵۳ برمی گردد.

بنابراین بورس را بازاری دانست که در آن به خرید و فروش کالا، اوراق بهادار پرداخته و قیمت گذاری نیز صورت می گیرد. اگرچه نخستین بار بورس در سال ۱۴۶۰ شکل گرفت اما در ایران سال ۱۳۴۶ این بازار شکل گرفت و در آن شرکت های خصوصی و دولتی براساس قانون مخصوصی سهام خود را خرید و فروش می کنند و به نوعی باید آن را مکانی جهت جمع آوری نقدینگی بخش خصوصی جهت صورت گرفتن پروژه های بزرگ به شمار آورد. همچنین یک مرجعی جهت سرمایه گذاری وجوه مازاد در شرکت های دولتی یا خصوصی دانست.

نام بورس برگرفته از فردی به نام واندر بورس بوده که در مقابل خانه آن مرکزی جهت داد و ستد کالا و اوراق بهادار وجود داشت. این خانه در بروژ کشور بلژیک بوده بنابراین باید نام بورس را برگرفته از این نام بدانیم. البته کتاب های مختلفی در زمینه تاریخچه بورس نوشته شده که با مطالعه آن می تواند اطلاعات فراوانی در زمینه بورس کسب کرد و اطلاعات جامعی به دست آورد. اما به شکل اختصاری نام این مرکز داد و ستد برگرفته از نام همین فرد است. به نوعی باید بورس را از کشور بلژیک دانست که خواستگاه و تاریخ این موضوع اقتصادی بوده و بسیار موردتوجه همگان قرار گرفته است.

نظرات شما