شرایط ثبت شرکت بازرگانی چیست؟ قسمت اول

به شرکت های بازرگانی گفته می شود که در زمینه کارهای بازرگانی فعالیت می کنند و موضوع فعالیت آن ها موارد مربوط به امور بازرگانی بیان شده باشد. در فعالیت بازرگانی موضوعاتی که باید به صادرات و واردات کلیه ی کالاهای مجاز بازرگانی، خرید، فروش و توزیع ، اخذ نمایندگی برای حضور در سمینار و نمایشگاه های مختلف و برخی دیگر اشاره داشت، وجود دارند. با این حساب یک شرکت باید به فعالیت بازرگانی پرداخته تا به عنوان کمپانی بازرگانی شناخته شود.

برای ثبت شرکت بازرگانی می توان آن را تحت دو عنوان شرکت بازرگانی سهامی خاص و شرکت بازرگانی مسئولیت محدود به ثبت رساند. اما هر یک از این شرکت ها برای ثبت نیاز به شرایطی دارند که در صورت عدم برخورداری فاقد مجوز ثبت هستند.

شرایط ثبت یک شرکت سهامی خاص:

 • حداقل سن مدیرعامل ۲۳ سال باشد
 • برخورداری از ۳ عضو و ۲ بازرس
 • پرداخت نقدی ۳۵ درصد سرمایه
 • سرمایه حداقلی ۱ میلیون ریالی

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص:

 • امضای قرارنامه
 • کپی مدارک شناسنامه
 • اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
 • اصل گواهی عدم سوپیشینه
 • تنظیم وکالتنامه بنام وکیل

شرایط ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود:

 • حداقل سرمایه ۱۰۰ هزار ریالی
 • حداقل دو عضو
 • حداقل سن مدیرعامل ۲۳ سال باشد
 • تعهد پرداخت کل سرمایه

مدارک موردنیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 • مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
 • کپی مدارک شناسایی
 • امضای اقرارنامه

با برخورداری از مدارک می توانید با تهیه اظهارنامه شرکت، صورتجلسات مجمع عمومی کمپانی و اساسنامه به وب سایت  اداره ی ثبت شرکت ها به آدرس www.sherkat.ssa.ir به طی کردن مراحل ثبت نام پرداخته و از طریق مدارک موردبحث اطلاعات موردنظر را پر کنید.

سپس با رجوع به قسمت  پذیرش تاسیس در وب سایت، اطلاعاتی چون ،نوع شخصیت حقوقی، اطلاعات فرد متقاضی و برخی دیگر را درج می کنید و در نهایت نام شرکت خود را انتخاب می کنید. در این مرحله نام شرکت را در پنج مورد بیان می کنید و این نام ها باید دارای شرایط زیر باشد:

 • عدم به ثبت رسیده شدن
 • مطابقت با فرهنگ اسلامی
 • غیرخارجی بودن
 • برخورداری از معنا و مفهوم

سپس با مطابقت نام خود با شرایط فوق پذیرش نهایی در وب سایت را انتخاب می کنید. پس از ثبت اطلاعات کارشناس حقوقی به بررسی مدارک شما پرداخته و اگر نقایصی را شاهد باشد از شما درخواست می کند تا آن را برطرف سازید و در صورت عدم رفع به عدم تایید می پردازد. بنابراین می بایست مشکلات موجود در مدارک را رفع کرده تا کارشناس حقوقی نیز بدون هیچ مشکلی ثبت نام شما را تایید کند.

در مرحله بعدی بایستی  نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم را از طریق پست به آدرس موردنظر ارسال کنید. پس از ارسال پستی، شماره مرسوله موردنظر وارد پرونده ثبت نام شرکت خواهد شد که از طریق سامانه مذکور صورت می گیرد.

پس از آن که مدارک ارسال شد، اگر مدارک بدون نقص و کامل باشند، کارشناس مدارک را به بخش ثبت دفاتر ثبت شرکت ها ارائه داده و مسئول مربوطه با ثبت در دفتر و درجش روی اظهارنامه از متقاضی درخواست امضایی خواهد داشت.

این مقاله ادامه دارد….

نظرات شما