واردات بنز آکسور

گروه یثربی در ترکیه دارای مناسبات بازرگانی گسترده ای همچون واردات خودروهای سنگین بنز آکسور جهت تامین نیازهای ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور میباشد.

مشاهده وب سایت

Direct link
درخواست مـــــشاوره

آدرس
تهران، میدان هفت تیر، خیابان مفتح شمالی،
نبش کوچه آرام، پلاک ۳۴۹، ساختمان یثربی

تلفن تماس

خط ویژه: ۴۲۱۹۰-۰۲۱