لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

علم اقتصاد چیست؟

علم اقتصاد در ظاهر موضوع ساده و روشنی به چشم می خورد اما در حقیقت یک موضوع بزرگ و قابل توجه است. اقتصاد شاخه های مختلفی داشته و بسیاری از فعالیت های تجاری را در زیرمجموعه خود قرار می دهد.

بیشتر بخوانیم
علم اقتصاد چیست؟

آشنایی با ربا

در قرآن نهی های فراوانی به ربا شده است و این کتاب آسمانی مردمان را نصیحت می کند که از ربا بپرهیزند زیرا نه تنها پول آن برای دو طرف معامله حرام است بلکه عواقب شومی را برای طرفین معامله به دنبال دارد.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با ربا

شرکت هلدینگ چیست؟

تاکنون با هلدینگ بسیار رو به رو شدیم و ممکن است در ذهنتان سوالی به وجود آید که معنا و مفهوم هلدینگ چیست؟ هلدینگ در حقیقت یک مادر شرکت بوده که در زیرمجموعه خود شرکت های کوچکتری داشته و نظارت بر این شرکت ها برعهده مدیران و هئیت مدیره هلدینگ است.

بیشتر بخوانیم
شرکت هلدینگ چیست؟
...2122232425...