لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

بانک چیست- قسمت دوم

بسیاری از افراد در نگاه نخست با بانک آشنایی دارند و آن را مکانی برای ذخیره پول و دریافت وام می دانند. اما اگر به شکل دقیق و تخصصی بخواهیم بانک را تعریف کنیم باید چنین تعریفی ارائه داد.

بیشتر بخوانیم
بانک چیست- قسمت دوم

تفاوت میان موسسه مالی و بانک

افراد هر روز با مسئله موسسه مالی و بانک بسیار رو به رو هستند و یک موضوع نامفهوم و مبهمی محسوب نمی شود. در حال حاضر شاهد تعداد انبوهی از موسسات مالی هستیم که هر روز رو به گسترش هستند.

بیشتر بخوانیم
تفاوت میان موسسه مالی و بانک

شرکت سهامی خاص چیست؟

در اقتصاد شرکت ها به دو نوع سهامی خاص و عام تقسیم می شوند که هر یک تعاریف خاص خود را داشته و مشخص شده هستند. شرکت سهامی خاص اختصاص به افراد مشخصی دارد و عمومی نیست.

بیشتر بخوانیم
شرکت سهامی خاص چیست؟
...2122232425...