لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

آشنایی با ارز

ارز را بسیاری از افراد می شناسند و می دانند چیست. ارز به واحد پول خارجی گفته می شود اما در تعریفی دیگر به معنای داد و ستد یک واحد پولی خارجی در کشور ثالث است. ارز پولی پذیرفته شده بوده که در قالب سکه و اسکناس داد و ستد می شود.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با ارز

مضاربه چیست؟

مضاربه را بیشتر در بانک ها شاهد هستیم که وام های مضاربه ای را به افراد می دهند. اما در تعریف مضاربه آماده، قراردادی است که میان عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود که البته اگر سودی بدست آید آن را با دارنده مال برپایه قرارداد تقسیم می‌کند.

بیشتر بخوانیم
مضاربه چیست؟

آشنایی با برات

در اقتصاد و تجارت با مسائل مختلفی رو به رو می شویم، که هر یک فلسفه خاص خود را دارد. یکی از مسئله هایی که می خواهیم با آن آشنا شویم، برات است.

بیشتر بخوانیم
آشنایی با برات
...2122232425...